Romeinse cijfers

Rare jongens die Romeinen! Dat zie je ook aan de manier waarop er geteld wordt. Wist jij dat MMXIIV gewoon 2013 betekent? Hier vind je de Romeinse cijfers (eigenlijk letters dus) waarmee de Romeinen konden rekenen.

 

Cijfer
 Waarde
 I 1
II 2
III 3
IV 4
V 5
VI 6
VII 7
VIII 8
IX 9
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000

 

De volgorde van de cijfers is niet willekeurig. De waarden van de losse cijfers worden bij elkaar opgeteld, behalve als een lager cijfer vóór een hoger cijfer staat: in dat geval wordt het lagere cijfer er van afgetrokken. Zoals bij 4 en bij 9. De cijfers V, L en D komen maximaal een keer in een getal voor.

Volgens deze regels zijn er meerdere manieren om een getal te schrijven.

Bijvoorbeeld: 8: VIII, IIX 49: IL, XLIX, XXXXVIIII

Voorbeeld: MDCCLVI = 1000 + 500 + 100 + 100 + 50 + 5 + 1 = 1756

Hier kan je oefenen:  Telenet.be